Giới thiệu

Quỹ giáo dục Hands-on là dự án giáo dục xã hội phi lợi nhuận dành cho học sinh phổ thông có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh thuộc ĐBSCL. Dự án tập trung hỗ trợ tài chính, kiến thức và kỹ năng nhằm giúp các em tăng cường năng lực tự chủ và kết nối với nguồn tri thức cấp tiến, rút ngắn chênh lệch về mức độ tiếp cận tri thức giữa các vùng, phát triển lòng tự hào và sự trân quý của các em đối với quê hương, đất nước.

Hoạt động chi tiết
Hỗ trợ tài chính cho các em học sinh cấp trung học cơ sở có thành tích học tập khá, giỏi nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long;
Chung tay cùng nhà trường bồi dưỡng năng lực, kỹ năng mềm và định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh thuộc diện nhận học bổng để các em phát triển bản thân và trở thành những công dân tự chủ, hạnh phúc và có ích cho xã hội;
Phối hợp với nhà trường tạo điều kiện cho học sinh được tham gia và/hoặc tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng phù hợp với lứa tuổi và điều kiện của địa phương.