Về chúng tôi
“Nền tảng giáo dục phi lợi nhuận"

Hands-On cam kết là một nền tảng phi lợi nhuận giúp kết nối các nguồn lực xã hội và gia đình, đem lạI tiếp cận giáo dục bình đẳng, sáng tạo và giàu bản sắc Việt dành cho mọi bạn trẻ từ nông thôn đến thành thị.

Về chúng tôi
Sứ mệnh
Sứ mệnh

Chúng tôi đồng hành, tạo điều kiện và trợ giúp các học sinh và phụ huynh theo đuổi mục tiêu xây dựng thế hệ trẻ giàu năng lực, tự chủ, có bản sắc. Thông qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển tích cực và bền vững của Việt Nam:

Giá trị chúng tôi theo đuổi
Tự hào
về các tài sản cốt lõi tạo nên bản sắc Việt Nam
Tự chủ
trong suốt hành trình học hỏi và phát triển trở thành công dân độc lập và hữu ích
Sáng tạo
trong mọi lĩnh vực tiếp cận, thúc đẩy các giải pháp đột phá và cấp tiến.
Kết nối
liên tục từ cá nhân – gia đình – xã hội. Để mọi giá trị, kiến thức được liên truyền, không đứt gãy.
Chia sẻ
cởi mở, ham học hỏi, cùng tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau cùng tiến.
Quỹ giáo dục Hands-On
Tiếp cận giáo dục bình đẳng cho học sinh khó khăn vùng nông thôn.
Tiếp cận giáo dục bình đẳng cho học sinh khó khăn vùng nông thôn.

Quỹ hỗ trợ các học sinh THCS & THPT tại ĐBSCL được tiếp tục đến trường, được phát triển nền tảng để trở thành những công dân tự chủ và hạnh phúc.

Out Misstion Hỗ trợ tài chính
Out Misstion Hỗ trợ kiến thức
Out Misstion Phát triển kỹ năng
Xưởng Sáng Tạo Hands-On
Không gian kết nối – thực nghiệm sáng tạo dành cho gia đình
Không gian kết nối – thực nghiệm sáng tạo dành cho gia đình

Xưởng sáng tạo mang đến không gian và chương trình trải nghiệm có sự kết hợp giữa STEM, văn hóa truyền thống và nghệ thuật cho cả gia đình ở thành thị. 

 

Tay cộng tay gieo ngàn điều hay